Denna sida är ej längre aktuell för bokning av Malmö Stads fritidsanläggningar. 

För mer info se malmo.se/bob